|

Podnikání v Polsku na české oprávnění

Dočasně a příležitostně můžete v Polsku podnikat na základě dokladů opravňujících k dané podnikatelské činnosti v ČR (Pokud je dodržena podmínka dočasnosti poskytování služeb, která je vymezena obdobím max. 1 rok, po udělení výjimky 2 roky, může český podnikatel poskytovat služby v jiné členské zemi EU na českou licenci).

Dočasně a příležitostně můžete v Polsku podnikat na základě dokladů opravňujících k dané podnikatelské činnosti v ČR (Pokud je dodržena podmínka dočasnosti poskytování služeb, která je vymezena obdobím max. 1 rok, po udělení výjimky 2 roky, může český podnikatel poskytovat služby v jiné členské zemi EU na českou licenci).

Právní opora

Volný pohyb služeb spočívá v právu podnikatele z jednoho členského státu poskytovat na území jiného členského státu dočasně a příležitostně služby ,a to na základě oprávnění získaného v zemi původu (místa podnikání), aniž by se tento podnikatel musel v hostitelské zemi usadit (založit podnik, živnost). Jedná se o články 49–55 Smlouvy o založení Evropského společenství a články 56–62 Smlouvy o fungování EU.

Povinnosti všech osob dočasně a příležitostně poskytujících služby

Fyzické i právnické osoby dočasně poskytující služby na území jiného státu EU v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 až 55 Smlouvy o založení Evropského společenství ve všech činnostech, které jsou živnostmi bez ohledu na to, zda se jedná o regulované činnosti, jsou povinny při kontrole prokázat živnostenskému úřadu oprávněnost poskytování služby průkazem totožnosti, dokladem osvědčujícím státní příslušnost, dokladem o tom, že osoba poskytující služby je usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost (všechny dokumenty, které jsou vyžadovány u nás).

Doporučení

Příslušné doklady (mimo průkaz totožnosti) doporučujeme mít k dispozici s ověřeným překladem do jazyka polského. Vyhnete se tak možným komplikacím.

NOVÉ ČLÁNKY NA VÁŠ E-MAIL

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • NOVÉ ČLÁNKY NA VÁŠ E-MAIL
  • TÉMATA
  • NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY