|

Kdo nám v PL pomůže v právní problematice?

Pojmy právník, advokát, „Radca Prawny“, „Doradca prawny“

Často se setkávám s problémem, že klient nemá jasnou představu, kdo mu pomáhá. Nejen v ČR se lidé často neorientují v rozdílech mezi právníkem a advokátem. Proto krátké vysvětlení, včetně toho, že v Polsku to je ještě složitější a já si myslím, že byste měli mít jasno, komu se svěřujete.

U nás je to následovně. Právník je obecné označení člověka, který získal vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru právo, a který využívá své dosažené vědomosti v praxi ve svém povolání, bez ohledu na to, o jaké povolání jde. Nejde tedy o konkrétní profesi, není to druh podnikání, který by byl upraven určitým právním předpisem.

Advokát je právník, který se zabývá poskytováním právních služeb jiným osobám, a to zpravidla za úplatu. Tím se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, poskytování právních rad, sepisování listin či zpracovávání právních rozborů. Podmínkou pro výkon advokacie je zejména složení advokátní zkoušky, absolvování tříleté právní praxe (například jako advokátní koncipient) a zápis do seznamu advokátů, který vede Česká advokátní komora. Advokát je oprávněn poskytovat právní služby ve všech oborech práva.

V Polsku to je o něco složitější. Pokud jde o advokáty, tak požadavky na ně kladené jsou obdobné jako u nás, vedou samostatně výdělečnou činnost. Kromě advokátů však existuje zákonem stanové povolání „Radca Prawny“, což volně přeloženo znamená právní rádce. Výkon povolání „Radca Prawny“ je postaven na poskytování právní pomoci, s tím, že nemůže zastupovat klienty v trestním řízení a obhajobě finančně daňových deliktů. Důležité je vědět, že „Radca Prawny“ není jinak omezen v poskytování právní pomoci, je oprávněn k zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, poskytování právních rad, sepisování listin či zpracovávání právních rozborů. Jak advokát, tak „Radca Prawny“ musí složit příslušnou zkoušku a je zapsán do seznamu advokátů či „Radców Prawnych“. Mimo to existuje pojem „Doradca prawny“ a jde o absolventy právnických fakult, kteří poskytují právní poradenství, ale nemají taková práva a závazky, jako advokáti a „Radcy prawni“, zejména v souvislosti se zastupováním v soudních jednáních.

Z praxe vím, že není možné obecně hovořit o tom, zda je vhodnější advokát či právní rádce, pochopitelně mimo oblast trestního práva, což je výlučně oblast advokátů. Je však zcela zřejmé, že „Radcy Prawni“ se velmi často specializují a to zejména v oblasti obchodního a korporátního práva. Rozdíl je také v tom, že „Radca Prawny“ může uzavřít pracovní poměr a být zaměstnán u konkrétního subjektu. Advokát je osobou samostatně výdělečnou nebo společníkem společnosti.

Nakonec ještě praktická poznámka. V Polsku se zpravidla oslovuje jak advokáta, tak právního rádce „Panie Mecenasie“ či „Pani Mecenas“, je to obecně přijaté oslovování, které nemá žádné právní ukotvení.

NOVÉ ČLÁNKY NA VÁŠ E-MAIL

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • NOVÉ ČLÁNKY NA VÁŠ E-MAIL
  • NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY