|

Dobré řešení – komanditní společnost v Polsku

Komanditní společnost – bezpečná a efektivní forma podnikání v Polsku

Mezi českými a polskými podmínkami pro podnikání ve formě komanditní společnosti je zásadní rozdíl. Výhody komanditní společnosti v Polsku jsou tak zásadní a zajímavé pro české subjekty, které provozuji či uvažuji o podnikání v Polsku, že stojí za to se jim věnovat. Postupně se Vás pokusím informovat o tom, proč byste měli uvažovat o podnikání v Polsku ve formě komanditní společnosti.

Na úvod si řekněme, že jakákoli forma podnikání v zahraničí by měla být důkladně analyzována a správně vybrána, dle záměru a cíle podnikání. Bohužel, toto je v naprosté většině případů podceňováno. Svůj podíl na tom má jednak neznalost, jednak určitá setrvačnost vůči s.r.o. a v neposlední řadě nedůvěra k „něčemu novému“.

Podnikáme však proto, abychom jednak vytvořili zisk, ale hlavně proto, abychom dobře vydělali, což ještě vytvořený zisk nezajišťuje. Musíme proto brát v úvahu daňové souvislostí. Je rozdíl, zda z něčeho odvedeme daň z příjmu prakticky cca 50% (PIT 32 a CIT 20) či 20% (CIT). PIT je daň z příjmu právnických osob a CIT je daň z příjmu fyzických osob.

Komanditní společnost, v souladu s § 4. odst.1.zákona z 15. září 2000 – Kodeks spółek handlowych (obdoba našeho Zákona o obchodních korporacích) je určena, jako osobní společnost, proto daň z příjmů je „jednostupňová“, a její výše je závislá na tom, zda v pozici komanditistů a komplementářů jsou právnické či fyzické osoby. Znamená to, že fyzické osoby jak v pozici komplementáře, tak komanditisty, odvádějí daň z příjmu, jen jako fyzické osoby. To je v současné době 20% v případě nerezidentů, tedy obecně, osob žijících a odvádějících daně v jiném státě. Nutno dodat, že byly opakovaně činěny pokusy o změnu tohoto stavu, že stabilní a snad neměnná situace se jeví teprve cca poslední dva roky.

Z pohledu českých podnikatelů, aktivních na polském trhu je často komanditní společnost ideálním řešením. Prakticky jediným problémem negujícím výhody polské „komanditky“ je situace, kdy příjemci rozděleného zisku nemohou být fyzické osoby, protože společníky či akcionáři zakladatele českého subjektu jsou právnické osoby.

Naopak, „komanditka“ je ideálním řešením pro český subjekt s jedním a více společníky s.r.o. či malým množstvím akcionářů – fyzických osob. Český právní subjekt může plnit roli komanditisty a fyzické osoby mohou být v pozici komplementářů. Při správném sestavení společenské smlouvy dává tato kombinace značné finanční výhody.

Uvedená kombinace navíc řeší i velmi pragmaticky a marketingově výhodně firmu společnosti. A tak například česká společnost CHYTRÁ s.r.o., se v Polsku může prezentovat, jako CHYTRÁ s.r.o., sp. k.

Další významnou výhodou komanditní společnosti v PL je praktická minimalizace osobní odpovědnosti. Je všeobecně známo, že jakékoli podnikání v  cizím prostředí znásobuje rizika. Tento fakt se bohužel také velmi podceňuje a český podnikatel se bez rozpaků nechává zapsat jako statutární osoba v polské společnosti a teprve po nějaké době si uvědomí, co mu hrozí. Bohužel je někdy situace na tolik vážná, že to ohrožuje jeho podnikání v Česku. Pro české podnikatele vlastnící firmy s právní subjektivitou v ČR, jde o ideální kombinaci a formu podnikání na polském trhu.

Tento text je takovým krátkým úvodem do problematiky komanditní společnosti, jehož cílem je hlavně informovat o tom, že v Polsku existují i jiné právní formy podnikání, které mohou představovat daleko výhodnější alternativu než s.r.o. V této souvislosti také uvádím, že pokud v PL už máte s.r.o. či jinou kapitálovou společnost, nestojí nic v cestě, abyste tam v příštím období podnikali ve formě komanditní společnosti.

 

V případě otázek na téma právní formy podnikání v Polsku, zájmu o založení či „transformaci“ na „spółkę komandytową“, neváhejte a kontaktujte mě.

Upozorňuji na datum zveřejnění článku- 15.09.2018 – a tím  na to, že je nutné ověřit aktuálnost obsahu!

NOVÉ ČLÁNKY NA VÁŠ E-MAIL

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • NOVÉ ČLÁNKY NA VÁŠ E-MAIL
  • TÉMATA
  • NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY