|

Autor hlawiczka@cespolgroup.com

O autorovi

Má komanditní společnost právní subjektivitu?

Komanditní společnost, je osobní společnosti a postrádá právní subjektivitu. Nepatří tedy do kategorie právnických osob, jako například společnost s ručením omezeným. Přes tento fakt, ji k.s.h. (obdoba ZOK) přiznává schopnost právního jednání – nabývání práv a závazků. Komanditní společnost tedy může na „vlastní jméno“ nabývat práva a závazky. Znamená to, že jedna vlastním jménem s ostatními subjekty, může zvát a být zvána. Je...

Měníš-li právní formu podnikání, pozor na daňové povinnosti!

Od ledna 2015 jsou v Polsku závazné novely zákona o dani z příjmů právnických a fyzických osob. Upravily podmínky danění nerozděleného zisku v situacích, kdy se forma podnikání mění z právnických na osobní společnosti, například s.r.o. na k.s. Není však třeba rezignovat ze záměru změny formy podnikání v souvislosti s těmito změnami. Existují řešení, v rámci kterých určené daně nebudou představovat zátěž znemožňující provedení změnu právní...

Dobré řešení – komanditní společnost v Polsku

Komanditní společnost – bezpečná a efektivní forma podnikání v Polsku Mezi českými a polskými podmínkami pro podnikání ve formě komanditní společnosti je zásadní rozdíl. Výhody komanditní společnosti v Polsku jsou tak zásadní a zajímavé pro české subjekty, které provozuji či uvažuji o podnikání v Polsku, že stojí za to se jim věnovat. Postupně se Vás pokusím informovat o tom, proč byste měli uvažovat o podnikání...

V Polsku s.r.o. či jiná forma?

  Máte s.r.o. či jiný právní subjekt v ČR a chcete mít vlastní firmu v Polsku? Nadávejte na rady typu „jedna bába povídala“ a nechte si poradit, co Vám bude nejvíce vyhovovat, a jakou právní formu v PL zvolit. Často je prezentována jako nejvýhodnější polská forma s.r.o., tedy „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /sp. z o.o. Nahrává tomu skutečnost, že tuto formu zpravidla známe...

Proč „V kostce“

Vážení, jak jsem napsal k obsahu blogu, budu zde informovat i o tom, co je nového v jiných sekcích.  Dnes Vám chci jen obecně sdělit, že jsem jednu sekci nazval „V kostce“ proto, že jsem si dobře vědom, že čas na čtení rozsáhlých textů, natož knih, je vzácností. Najdete tam proto mnoho informací, které by Vám měly pomoci v různých situacích...

Označování zboží v PL

Prezident Bronisław Komorowski podepsal novelu zákona o svobodě podnikání, která zjednodušuje pravidla označování zboží uváděného do oběhu v Polsku, informovala Kancelář prezidenta PR. Podle odhadu Ministerstva hospodářství, které připravilo změnu předpisů, novelizace umožní podnikatelům ušetřit ročně cca 70 mil. PLN (cca 453 mil. CZK). V souladu s novelou obchodník uvádějící na polský trh zboží, které bylo uvedeno do oběhu v Evropské unii,...

Jak je to s korupci v PL

Polsko v žebříčku Transparency International „Corruption Perceptions Index“ zabývajícím se vnímáním korupce ve veřejném sektoru získalo letos 61 bodů a umístilo se na 35 pozici. Oproti předchozímu roku si tak polepšilo o 3 místa. Polsko zároveň letos dosáhlo nejlepšího výsledku mezi zeměmi Visegrádské skupiny před Maďarskem (47. místo), Českou republikou (53. místo) a Slovenskem (54. místo). Polsko v žebříčku Transparency International...

Podnikání v Polsku na české oprávnění

Dočasně a příležitostně můžete v Polsku podnikat na základě dokladů opravňujících k dané podnikatelské činnosti v ČR (Pokud je dodržena podmínka dočasnosti poskytování služeb, která je vymezena obdobím max. 1 rok, po udělení výjimky 2 roky, může český podnikatel poskytovat služby v jiné členské zemi EU na českou licenci). Dočasně a příležitostně můžete v Polsku podnikat na základě dokladů opravňujících k dané podnikatelské činnosti v ČR (Pokud je...

Jak dlouho se zakládá firmu v PL?

K podstatné změně, tedy urychlení, došlo už v roce 2014. Díky zavedení informačního systému integrujícího rejstříky vedené Ministerstvem spravedlnosti PR, Ministerstvem financí PR, polským Hlavním statistickým úřadem a Ústavem sociálního zabezpečení (ZUS), lze v Polsku od 1. prosince 2014 zahájit podnikání během 7 dnů. Jednou z nejpodstatnějších změn je automatické přidělování identifikačního čísla (REGON) a daňového identifikačního čísla (NIP). Firma,...

Kdo nám v PL pomůže v právní problematice?

Pojmy právník, advokát, „Radca Prawny“, „Doradca prawny“ Často se setkávám s problémem, že klient nemá jasnou představu, kdo mu pomáhá. Nejen v ČR se lidé často neorientují v rozdílech mezi právníkem a advokátem. Proto krátké vysvětlení, včetně toho, že v Polsku to je ještě složitější a já si myslím, že byste měli mít jasno, komu se svěřujete. U nás je to...

  • NOVÉ ČLÁNKY NA VÁŠ E-MAIL
  • TÉMATA
  • NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY